ALGEMENE VOORWAARDEN RIJSCHOOL AUTOMATISME:

 1. De genoten lessen dienen direct voldaan te worden aan de rij-instructeur.
 2. De rij-instructeur behoudt zich het recht voor de rijles(sen) voortijdig te beëindigen.
 3. Bij verlies of diefstal van strippenkaart, cadeau of lesbonnen is rijschool Automatisme niet aansprakelijk.
 4. De lesbonnen worden maar één keer verstrekt, vergoeding bij verlies of diefstal is niet mogelijk.
 5. De lesbonnen zijn op nummer uitgegeven daarom strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan derden.
 6. Lespakketten dienen voor aanvang van de rijopleiding te worden voldaan.
 7. Rijlessen dienen minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd, anders is de rij-instructeur genoodzaakt het volledige lesgeld te berekenen.
 8. Rijschool Automatisme behoudt zich het recht voor de lesprijzen te wijzigen.
 9. Examengelden dienen minimaal 14 dagen voor aanvang van het geplande examen te zijn voldaan.
 10. Ingeplande examens kunnen niet worden verplaatst of geannuleerd.
 11. Examengelden kunnen niet gerestitueerd worden.
 12. Over gebleven rijlessen van lespakketten of strippenkaart worden door de rij-instructeur gewoon terug betaald.
 13. Bij restitutie wordt uitgegaan van de geldende tarief bij aanschaf van het lespakket of strippenkaart.
 14. Rijschool Automatisme maakt gebruik van zelfstandige rij-instructeurs deze zijn niet aansprakelijk voor elkaars bedrijfsvoering.

VOORWAARDEN 50/50 DEAL:

 1. Indien de leerling niet reageert op aanwijzingen van de rij-instructeur, dan heeft deze het recht na overleg de 50/50 deal te doen vervallen.
 2. Cursist dient eerst een tussen tijdse toets bij het CBR te doen.
 3. Bij het niet verschijnen op de toets of het examen kan er geen aanspraak gemaakt worden op het herexamen.
 4. De leerling dient na eventueel slecht resultaat van examen het volledige lespakket 5 te volgen.
 5. De 50/50 deal wordt slecht 1 maal verstrekt.